خدمات ما برای شما

پاسخ به نگرانی شما، تخصصی و دلسوزانه

مشاوره تخصصی دارویی

واستون پیش میاد در شرایطی که به پزشک دسترسی ندارید نسبت به مصرف یا عدم مصرف دارویی سوال داشته باشین.اینجا جاییه که گره از مشکلتون...

پرونده سلامت رایگان

شما با ثبت نام در سایت بطور رایگان پرونده الکترونیک سلامت خودتون رو دارید و با هر بار مراجعه به باکیتنی و مشاوره پرونده شما تکمیل...

جواب مستندات پاراکلینیکی

شما میتونید با ارسال مستندات پاراکلینیکی خودتون مثل برگه آزمایش، عکس، سونوگرافی و سایر داده های پاراکلینیکی از باکیتنی مشورت بگیری...

مشاوره آنلاین پزشکی .

شما به راحتی میتونید مشکلتون رو برای باکیتنی بفرستید و به صورت تخصصی سوال شما برای پزشک مربوطه ارسال میشه و در کمتر از 10 ساعت پاس...